česko-irské styky
bibliografie knižní a časopisecká

Překlady irské a anglo-irské literatury do češtiny a slovenštiny.
Československé ohlasy na Irsko a irskou kulturu.

Tato bibliografie byla laskavě podpořena ze zdrojů irského Ministerstva zahraničních věcí.czech-irish relations
bibliography of books and articles

Translations of Irish and Anglo-Irish Literature into Czech and Slovak.
Czech and Slovak Reflections on Ireland and Irish Culture.

The bibliography has been kindly supported by the Department of Foreign Affairs, Ireland.

ÚVOD A ZDROJE
VYHLEDÁVÁNÍ

-
OVERVIEW AND SOURCES
SEARCH

Sestavil/Developed by: Daniel Samek
Počítačové zpracování/Digitalised by: Helena Znojemská and Zdeněk Tábor
Spolupráce/Assisted by: Ondřej Pilný and the Centre for Irish Studies, Charles Universityčesko-irské kulturní styky
v první polovině 20. století


czech-irish cultural relations in the 1st half of the 20th century

STUDIE DANIELA SAMKA
BIBLIOGRAFIE

-
A STUDY BY DANIEL SAMEK
BIBLIOGRAPHY

česko-irské kulturní styky
v druhé polovině 20. století


czech-irish cultural relations in the 2nd half of the 20th century

STUDIE DANIELA SAMKA

A STUDY BY DANIEL SAMEK